Yếu tố an toàn luông được đặt lên hàng đầu lúc xây dựng khu căn hộ 9X Ciao