Vốn từ Nhật Bản, Hàn Quốc sẽ “chảy” mạnh vào bất động sản Việt Nam?