Với Ricca Phú Hữu: Trải nghiệm không gian xanh giữa lòng Quận 9