Vị trí “Trung tâm của Trung tâm” tại căn hộ dự án Vinhomes Green Bay Hà Nội