Vì sao đất nền Đà Nẵng thu hút giới đầu tư bất động sản?