Trào lưu sử dụng gạch thẻ cổ cao cấp trong trang trí nội ngoại thất