Tiến độ thi công với tốc độ vượt trội tại Căn hộ hạng sang cho thuê The Ascent