Thiết kế và thi công không gian quán trà sữa đơn giản