Thiết kế hành lang quán trà sữa nhỏ. giới trẻ ưa chuộng