Thị trường căn hộ Hà Nội: ‘Cháy hàng’ và tăng giá bán