The Vista được khéo léo trang trí cẩn thận ngay từ lối vào