Thành Phố Cà Phê Tân Lợi là Khu đô thị xanh tại Tây Nguyên Buôn Ma Thuột. Gần ngay mặt sông