Tag: vi phạm

TP.HCM: nhiều chung cư vi phạm pháp lý

. HCM hiện có 1. 244 chung cư, thời gian qua Thanh tra Sở Xây dựng đã ...
1 / 1 POSTS