Tag: Staff Pick

Thi hành Luật Đất đai năm 2013 còn nhiều vướng mắc phải tháo gỡ

. Ví dụ, khoản 5, Điều 34, Nghị định 47/2014/NĐ-CP quy định đối với đấ ...
1 / 1 POSTS