Tag: ông trầm bê

Cổ đông lớn “chạy” khỏi công ty ông Trầm Bê

. Tuy nhiên, ông Nguyễn Thụy Nhân, Tổng Giám đốc BCI, khẳng định ông T ...
1 / 1 POSTS