Tag: nhà ở hình thành trong tương lai

“Phải bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai”

. Trần Du Lịch, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho rằng, phải kiê ...
1 / 1 POSTS