Tag: Military records

Luật mới khó “với tới” chung cư cũ

. Thế nhưng, việc giải quyết những tồn tại trong quản lý chung cư dườn ...

TP.HCM: nhiều chung cư vi phạm pháp lý

. HCM hiện có 1. 244 chung cư, thời gian qua Thanh tra Sở Xây dựng đã ...

Ban quản trị chung cư hết thời lộng quyền

. Chương trình học tối thiểu 12 tiết, bao gồm các nội dung Pháp luật c ...
3 / 3 POSTS