Tag: luật đất đai

Luật đất đai 2013: Vẫn muôn nỗi vướng

. Tuy nhiên, khoản 3, Điều 167 của Luật Đất đai quy định việc công chứ ...
1 / 1 POSTS