Tag: hợp đồng

Hợp đồng nhà, đất đã công chứng, có được hủy?

. CCV Nguyễn Trí Hòa hướng dẫn “Việc công chứng sửa đổi, bổ sung, hủy ...
1 / 1 POSTS