Sức hấp dẫn của Dự án FLC Quảng Ngãi FLC Group trên thị trường hiện nay