Sửa quy chế Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia

. Theo đó, Ủy ban phải phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, các bộ, ngành, các cơ quan, tổ chức liên quan tr

Giá vàng SJC xuống thấp nhất 5 năm
Sống thăng hoa đẳng cấp tại dự án Diamond Island
Căn hộ Feliz En Vista quận 2 tiện ích đa dạng
. Theo đó, Ủy ban phải phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, các bộ, ngành, các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc tham mưu, tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ các vấn đề về phân tích, đánh giá, dự báo tác động của thị trường tài chính đến kinh tế vĩ mô và tác động của chính sách kinh tế vĩ mô đến thị trường tài chính, quản lý, thanh tra, giám sát hoạt động ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm và thị trường tài chính quốc gia; xây dựng quy chế phối hợp công tác với các bộ, ngành liên quan. Đồng thời, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm phối hợp, cung cấp đầy đủ, kịp thời các tài liệu, thông tin, số liệu thống kê định kỳ cho Ủy ban và các báo cáo liên quan đến thị trường tài chính

Nhiệm vụ của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia là đề xuất với Thủ tướng việc ban hành các quy định trong điều phối hoạt động giám sát
thị trường tài chính quốc gia; phân tích, đánh giá, dự báo tác động của chính sách kinh tế vĩ mô đối với thị trường tài chính.
Song Hà
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký quyết định sửa đổi, bổ sung quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia.Theo quyết định sửa đổi, Ủy ban sẽ có chức năng tham mưu, tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ trong phân tích, đánh giá, dự báo tác động của thị trường tài chính đến kinh tế vĩ mô và tác động của chính sách kinh tế vĩ mô đến thị trường tài chính; điều phối hoạt động giám sát thị trường tài chính gồm ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm; giúp Thủ tướng Chính phủ giám sát chung thị trường tài chính quốc gia.Nhiệm vụ của Ủy ban là đề xuất với Thủ tướng Chính phủ việc ban hành các quy định trong điều phối hoạt động giám sát thị trường tài chính quốc gia; phân tích, đánh giá, dự báo tác động của chính sách kinh tế vĩ mô đối với thị trường tài chính; phối hợp với các bộ, ngành liên quan trình Thủ tướng Chính phủ về chiến lược, định hướng phát triển thị trường tài chính; kiến nghị đối với các cơ quan nhà nước về cơ chế giám sát, áp dụng các thông lệ, chuẩn mực quốc tế về giám sát thị trường tài chính.Ủy ban còn thực hiện phân tích, dự báo, cảnh báo mức độ an toàn hệ thống tài chính – ngân hàng và nguy cơ rủi ro đối với thị trường tài chính và kinh tế vĩ mô; thiết lập cơ sở dữ liệu, tổng hợp, xử lý và cung cấp các thông tin về thị trường tài chính quốc gia báo cáo Thủ tướng Chính phủ; điều phối hoạt động giám sát chuyên ngành; giám sát chung thị trường tài chính và việc chấp hành các thông lệ, chuẩn mực quốc tế về hoạt động giám sát của các cơ quan thanh tra – giám sát chuyên ngành trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm…Về quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia, Thủ tướng bổ sung thêm quy định về quan hệ công tác. Theo đó, Ủy ban phải phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, các bộ, ngành, các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc tham mưu, tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ các vấn đề về phân tích, đánh giá, dự báo tác động của thị trường tài chính đến kinh tế vĩ mô và tác động của chính sách kinh tế vĩ mô đến thị trường tài chính, quản lý, thanh tra, giám sát hoạt động ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm và thị trường tài chính quốc gia; xây dựng quy chế phối hợp công tác với các bộ, ngành liên quan.Đồng thời, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm phối hợp, cung cấp đầy đủ, kịp thời các tài liệu, thông tin, số liệu thống kê định kỳ cho Ủy ban và các báo cáo liên quan đến thị trường tài chính.Các tổ chức tài chính hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm và các tổ chức khác có liên quan đến các lĩnh vực tài chính, ngân hàng có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, kịp thời các tài liệu, thông tin, số liệu định kỳ và đột xuất cho Ủy ban. Các công ty kiểm toán độc lập có trách nhiệm cung cấp báo cáo kiểm toán, báo cáo tài chính, thư quản lý của các tổ chức tài chính theo yêu cầu của Ủy ban.
Ủy ban Giám sát tài chính lo lắng chi tiêu công Hoài NgânỦy ban Giám sát tài chính Quốc gia đánh giá về kinh tế Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2013…4 điểm yếu trong giám sát tài chính ở Việt NamMạnh ChungHệ thống giám sát tài chính ở Việt Nam vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế, chưa đi vào giám sát dựa trên rủi ro…Tuổi lên 5 của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc giaNghệ NhânĐây là cơ quan có thể theo dõi, giám sát toàn bộ dòng tiền trên thị trường tài chính…

(function (d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;

Thêm quyền điều tra ban đầu cho cơ quan thuế?

Tình trạng trốn lậu thuế đang có xu hướng gia tăng – Minh họa.
Nguyên Vũ
Tình trạng trốn lậu thuế, gian lận thương mại, chuyển giá trong giai
đoạn 2011-2014 còn diễn biến phức tạp, gây thất thu ngân sách.Đây là nội dung được phản ánh trong báo cáo kết quả giám sát về việc “chấp hành các văn bản quy phạm pháp luật trong quản lý và thu thuế giai đoạn 2011 – 2014”, vừa được Ủy ban Tài chính – Ngân sách gửi đến các vị đại biểu Quốc hội.Nợ thuế vẫn caoKết quả giám sát cho thấy, sau khi thực hiện Luật Quản lý thuế cho phép người nộp thuế tự kê khai, tự tính, tự nộp, tự quyết toán thuế, tự in hóa đơn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của mình thì tình trạng trốn lậu thuế có xu hướng gia tăng.


js.src = “//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.3”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

 TỪ KHÓA
Nguyễn Tấn DũngBộ Kế hoạch và Đầu tưNgân hàng Nhà nướcỦy ban Giám sát tài chính Quốc giaKinh tế vĩ môBộ Tài chínhChứng khoánThủ tướngChính phủĐầu tư

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0