Sống tại Nhà phố Rivera Park Cần Thơ Cần Thơ , ngày nào cũng là kỳ nghĩ dưỡng