Những tiện ích nổi bật trong dự án Rome Diamond Lotus