Người dân chung cư cao cấp Sunwah Pearl sẽ được sống trong môi trường như thế nào?