Nên không khi chọn căn hộ Sunwah Pearl vào thời điểm này?