Nên hay không nên thiết kế thi công nội thất nổi bật