Lý giải sức hút của Alva Plaza với người nước ngoài