Lợi thế của căn hộ dự án The Vista và dự án “hàng xóm” so với các khu vực khác