Khu dự án cao cấp Green Lane được hưởng lợi hạ tầng đồng bộ phía Đông