Khu chung cư STK An Bình TNHH MTV đầu tư STK – hưởng lợi từ vị trí “vàng”