Khu căn hộ New City tiết kiệm năng lượng tăng giá trị dự án nổi bật