Khởi sắc phân khúc văn phòng cho thuê ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương