Khả năng sinh lời từ công trình Condotel Intercontinental Phú Quốc có nhiều không?