Hiện nay khí gas có những ứng dụng gì trong cuộc sống