Hệ thống giàn gas công nghiệp có những ưu điểm gì?