Gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng: Liều thuốc bổ… tinh thần