Dự án Safira hưởng lợi từ hạ tầng giao thông khu vực