Dự án One Verandah phù hợp khách hàng sát trung tâm địa điểm lý tưởng