Dự án De La Sol quận 4 và những hiểu biết về chủ đầu tư