Dự án đất nền SwanBay La Maison Đồng Nai – đất nền Việt, cuộc sống quốc tế