Dự án đất nền L’Amour Resort Quy Nhơn – đất nền Việt, cuộc sống quốc tế