Dự án 6 Miles Coast Resort Lăng Cô sức hút khó cưỡng hầu hết mọi khách hàng