– đơn vị phát triển dự án nhà ở tin cậy tại căn hộ cao cấp Casa Marina Mũi Né Phường Phú Hài