Độc đáo với thiết kế Khu chung cư hạng sang D-VeLa.