De La Sol Capitaland- sang trọng, hiện đại và đẳng cấp