Đầu tư dự án bất động sản Condotel AB Central Square với chi phí nhỏ nhưng lời lớn