Đầu tư cho thuê tại Saigon Sports City có ổn không?