Đánh giá tiềm năng về vị trí của dự án The Metropole Thủ Thiêm