Đánh giá thiết kế thi công hệ thống điện công trình nhà máy phá cách