Đặc điểm của ngành dệt nhuộm của Việt Nam

Do đặc thù của ngành dệt nhuộm là sử dụng nhiệt trong quy trình tiến độ nhuộm cho nên vì thế nước thải thông thường có nhiệt độ cao. Trong dây chuyền

Dự án One Verandah phù hợp khách hàng sát trung tâm địa điểm lý tưởng
Giá bán hấp dẫn tại Precia Quận 2
Bán căn hộ Sala Thủ Thiêm công trình đa chức năng phục vụ cư dân VIP

Do đặc thù của ngành dệt nhuộm là sử dụng nhiệt trong quy trình tiến độ nhuộm cho nên vì thế nước thải thông thường có nhiệt độ cao. Trong dây chuyền sản xuất công nghệ tiên tiến xử lý của một vài Doanh Nghiệp điều tra khảo sát có sử dụng tháp giải nhiệt hoặc giàn làm mát như là công trình xây dựng đơn vị chức năng thứ nhất của khối hệ thống xử lý để giảm nhiệt độ của nước thải. phần lớn những khối hệ thống xử lý được điều tra đều không còn công đoạn khử trùng trước lúc thải ra nguồn tiếp nhận do đó chỉ tiêu coliform của nước thải đầu ra phần lớn đều vượt tiêu chuẩn được chấp nhận.

>> http://sieuthimaybom.vn/may-bom-nuoc-ly-tam-truc-ngang-cm80—200a-t367-2273

Tùy thuộc vào vị trí của những nhà máy sản xuất nằm trong hay ngoài khu công nghiệp và nguồn tiếp nhận nước thải, công nghệ xử lý áp dụng thay đổi để cung ứng với tiêu chuẩn hay quy chuẩn xả thải. Những doanh nghiệp dệt may (quy mô nhỏ) nằm trong khu công nghiệp (đã xây dựng khối hệ thống xử lý nước thải tập trung chuyên sâu), nước thải thường phải được xử lý đạt tiêu chuẩn của KCN trước lúc thải vào hệ thống thoát nước của KCN (tiêu chuẩn này thường tương xứng với TCVN 5945: 2005, cột C) công nghệ tiên tiến thường được áp dụng đối với các xí nghiệp sản xuất này là hóa lý kết hợp với lắng lọc để giảm thiểu hàm lượng chất hữu cơ, độ màu và chất rắn lơ lửng có trong nước thải, tuy nhiên hầu nước thải sau xử lý hết đều không đã có được tiêu chuẩn của KCN.

đối với những nhà máy dệt may (quy mô vừa và lớn ) nằm trong khu công nghiệp (chưa xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung chuyên sâu), hay những nhà máy nằm phía bên ngoài KCN nước thải phải được xử lý đạt tiêu chuẩn VN TCVN 5945:2005, loại A hay B hay QCVN 13:2008, cột A hay B tùy thuộc vào nguồn tiếp nhận. Để có được tiêu chuẩn/quy chuẩn cột B công nghệ xử lý nước thải dệt nhuộm với phối hợp giữa hoá lý (keo tụ/tạo bông) và hiếu khí là công nghệ tiên tiến tương đối phổ biến đang được vận dụng tại phần lớn tại những xí nghiệp dệt may.

>> http://sieuthimaybom.vn/bom-bun-thai-dat-chim-tsurumi-40u2.25-t370-2335

công nghệ xử lý nước thải tương xứng ý kiến đề nghị

Xử lý nước thải dệt nhuộm bao gồm nhiều phương pháp khác biệt, mỗi cách thức đạt một tác dụng nhất định riêng với một vài chất ô nhiễm và độc hại tương ứng. công nghệ xử lý nước thải được vận dụng nhằm mục tiêu vô hiệu các thành phần như nhiệt độ, độ màu, chất rắn lơ lửng (SS), COD, BOD5 và sắt kẽm kim loại nặng.

Nước thải dệt nhuộm thông thường sẽ có nhiệt độ cao thế cho nên trong hệ thống xử lý nước thải dệt nhuộm tháp giải nhỉệt hoặc giàn làm mát được sử dụng như thể công trình xây dựng đơn vị trước tiên của hệ thống xử lý để hạ nhiệt độ của nước thải trước khi qua các quy trình tiếp theo sau của hệ thống xử lý. đối với nguồn nhiên liệu thô được sử dụng trong quy trình sản xuất là polyester và hỗn hợp cotton/polyester tiến độ keo tụ/tạo bông thường được áp dụng trước công đoạn sinh học. tiến độ này có phong cách thiết kế để vô hiệu hóa SS, độ màu, một phần chất hữu cơ hoà tan, và kim loại nặng. tiến trình sinh học tiếp theo bao gồm kỵ khí phối kết hợp hiếu khí hay hiếu khí cho hiệu quả cao đối với xử lý nước thải dệt may. Xử lý sinh học kỵ khí với UASB hay EGSB được áp dụng và quy trình sinh học hiếu khí được vận dụng là bùn hoạt tính lơ lửng, bùn hoạt tính với vật liệu dính bám.

giai đoạn sinh học nhằm mục đích loại bỏ những thành phần ô nhiễm ừong nước thải dệt may là độ màu, và BOD5. quy trình xử lý bậc ba được áp dụng gồm có: (1) keo tụ/tạo bông và khử trùng; (2) lọc (lọc cát và than hoạt tính) và khử trùng; (3) oxy hoá chuyên sâu (ozone hay Fenton) và hiệu chỉnh pH về trung tính. quy trình tiến độ xử lý bậc 3 được vận dụng để xử lý triệt để các chất ô nhiễm và độc hại còn lại trong nước thải hay tái sử dụng.

riêng với nguồn nguyên liệu là cotton, công nghệ xử lý trái lại với nguyên vật liệu là polyester và hỗn hợp cotton/polyester là giai đoạn sinh học trước tiến trình hoá lý. quy trình xử lý bậc ba tương tự như như trên với vận dụng quá trình (1) lọc (lọc cát và than hoạt tính) và khử trùng; (2) oxy hoá nâng cao (ozone hay Fenton) và hiệu chỉnh pH về trung tính.

>> http://sieuthimaybom.vn/bom-bun-thai-tsurumi-50u2.75-t370-2202

Những doanh nghiệp dệt may (quy mô nhỏ) nằm trong khu công nghiệp (đã xây dựng khối hệ thống xử lý nước thải tập trung), nước thải thường phải được xử lý đạt tiêu chuẩn của KCN trước khi thải vào hệ thống thoát nước của KCN (tiêu chuẩn này thường khớp ứng với TCVN 5945: 2005, cột C) tiến trình keo tụ/tạo bông kết hợp sinh học hay trái lại để vô hiệu hàm lượng chất rắn lơ lửng, một phần chất hữu cơ và độ màu của nước thải.

Bùn phát sinh từ tiến trình keo tụ/tạo bông và phần bùn dư từ bể hiếu khí được lưu giữ trong bể chứa bùn và bùn được giảm thể tích với vận dụng máy ép bùn hay lọc để tách nước và giao cho Doanh Nghiệp có chức năng xử lý.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: